STIHL INOVACIJE!

1.

Baterijski uređaji

Modeli baterija

Oznaka litijum-jon označava STIHL i VIKING uređaje sa inovativnom baterijskom tehnologijom. U Sve baterije se ugrađuju samo odabrane litijumske ćelije koje zadovoljavaju visoke bezbedonosne zahteve. Tačna oznaka se određuje prema tipu i polju primene kao i načinu ugradnje i kapacitetu baterije.

Osnovni model poseduje čvrsto ugrađenu litijum-jonsku bateriju i pune se preko mrežnog dela (osim kod HSA 25).

lithum lon

Dopuna imena COMPACT se odnosi na STIHL baterijski sistem COMPACT. Ovde se koristi zanimljiva litijum-jonska baterija Tip AK, koja može da se koristi u svim uređajima. Za dodatni komfor pokazuje se stanje punjenja putem više LED oznaka.

lithum lon compact

Dopuna imena PRO se pojavljuje kod uređaja koji su kompatibilni sa baterijama AP i AR. Te baterije se odlikuju dodatnim kapacitetom i istrajnošću. Baterije se mogu u potpunosti dopinjavati do 1.200 puta, uz mali gupitak kapaciteta. Te prednosti su pre svega od pomoći kod profesionalne upotrebe.

lithum lon pro

Brzi sistem za punjenje baterija

Inovativni postupak punjenja brzih punjača skraćuje ukupno vreme punjenja u odnosu na dosadašnji punjač do 30 %. Pritom postupak garantuje punjenje baterije bez prepunjavanja iste.

Ključ za aktiviranje

Puštanje u rad uređaja sa integrisanom baterijom je moguće samo uz ključ za aktiviranje. Kada se izvuče, uređaj ostaje bez struje. Uređaji se mogu bezbedno čistiti, skladištiti i transportovati.

kljuc za aktiviranje

STIHL EC-tehnologija

STIHL Električni motor (EC) bez četkica radi energetski efikasno i skoro bez habanja, između ostalog, zahvaljujući predhodno aktiviranoj STIHL EC-elektornici. Kao i glavna priključna centrala, u svakom trenutku prepounaje bateriju koja se nalazi u uređaju i snabdeva EC motor snagom koja odgovara bateriji. To obezbeđuje da uređaj uvek pruža optimalni učinak i to konstantno tokom celog procesa pražnjnja baterije.

ec motor