STIHL RT 4097 SX – Traktorska kosačica sa izbacivanjem pokošene trave sa strane i visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje veoma velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom.

Uputstvo za upotrebu

STIHL RT 4097 SX