Kategorija
Lanci

36 GBE Dijamantski abrazivni lanac

Korak: 3/8″
Širina pogonskih spojki mm: 1.6

36 GBM Dijamantski abrazivni lanac

Korak: 3/8″
Širina pogonskih spojki mm: 1.6

Rapid Duro 3 (RD3), 3/8″ 1.6mm

Korak: 3/8″
Širina pogonskih spojki mm: 1.6

Rapid Super 3 (RS3), 3/8″ 1.3mm

Korak: 3/8″
Širina pogonskih spojki mm: 1.3

Rapid Super (RS), .404″ 1.6mm

Korak: .404″
Širina pogonskih spojki mm: 1.6

Rapid Super (RS), 3/8″ 1.6mm

Korak: 3/8″
Širina pogonskih spojki mm: 1.6

Rapid Super (RS), 3/8″ 1.5mm

Korak: 3/8″
Širina pogonskih spojki mm: 1.5

Rapid Super (RS), .325″ 1.6mm

Korak: .325″
Širina pogonskih spojki mm: 1.6

Rapid Super (RS), .325″ 1.5mm

Korak: .325″
Širina pogonskih spojki mm: 1.5

Rapid Super (RS), .325″ 1.3mm

Korak: .325″
Širina pogonskih spojki mm: 1.3

Rapid Micro (RM), 3/8″ 1.6mm

Korak: 3/8″
Širina pogonskih spojki mm: 1.6

Rapid Micro (RM), 1/4″ 1.3mm

Korak: 1/4″
Širina pogonskih spojki mm: 1.3

Picco Super (PS), 3/8″P 1.3mm

Korak: 3/8″P
Širina pogonskih spojki mm: 1.3

Picco Micro 3 (PM3), 3/8″P 1.3mm

Korak: 3/8″P
Širina pogonskih spojki mm: 1.3

Picco Micro Mini 3 (PMM3), 3/8″P 1.1mm

Korak: 3/8″P
Širina pogonskih spojki mm: 1.1